Disclaimer

Anekio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Anekio spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden teksten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en beelden kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Anekio.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Anekio. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Anekio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Mailbericht

BEREIK MEER BEZOEKERS MET JE NIEUWE WEBSITE EN WERF DIRECT VEEL MEER KLANTEN

Bel even als je een vraag hebt? 023 892 10 86 – 06 3765 4200 – of e-mail via onderstaande button.